További tanulói anyagok
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
slide_12
Földrajz "Ha a földrajz próza, a térkép ikonográfia" (Lennart Georg Meri )
slide_13
Kémia "Akit nem ráz meg a kvantumelmélet, az nem értette meg" ( Niels Bohr )
slide_14
Fizika "A tudomány kizárólag fizika: minden más csupán bélyeggyűjtés." ( Ernest Rutherford )
slide_15
Biológia "Az ember kötelessége csak ott ér véget, ahol a lehetetlen kezdődik" ( Louis Pasteur)

Desztillálás

Tesztek a desztillálásról

01
Hány Cesius fokon forr a víz? (1 helyes válasz)
02
A kőolajlepárlás eredménye lehet (3 helyes válasz)
03
Milyen halmazállapotválzás a lecsapódás? (1 helyes válasz)
04
Exoterm változás esetén... (2 helyes válasz)
05
Kőolajból lepárolt anyagok minősége nem függ a hőfoktól (1 helyes válasz)
06
Milyen halmazállapotváltozásokkal jár a desztillálás? (1 helyes válasz)
07
A desztillált víz tartalmazza az oldott anyagokat is, így a desztillálás csak a részecskeméret csökkenését eredményezi. (1 helyes válasz)
08
Endoterm energiaváltozás: (2 helyes válasz)
09
A felsoroltak közül, melyik exoterm folyamat? (1 helyes válasz)
10
Exoterm változás: (2 helyes válasz)
11
Kőolajat nem lehet desztillálni, mert gyúlékony anyag. (1 helyes válasz)
12
A kőolaj szakaszos lepárlása során milyan sorrendben csapódnak le a párlatok? (1 helyes válasz)
13

A víz desztillálásakor ......... keletkezik.

(1 helyes válasz)
Eredmény megtekintése
A teszt kitöltéséhez be kell jelentkezned!